Utbildningspoddar

Wacano bryter ny mark för fortbildning inom vård och omsorg. Företagets plattform möjliggör breda kompetenssatsningar genom unika och smidigt distribuerade poddar med strukturerade utbildningar både för kompetensutveckling, produktinformation och information om verksamheter. Nu presenteras det innovativa konceptet på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Med Wacanos poddar är det enkelt för organisationer inom vård- och omsorg att höja kompetensnivån för hela personalen. Varje podd omfattar en strukturerad utbildning i form av ett pedagogiskt samtal. Strukturen följer syfte och mål som har utarbetats tillsammans med branschfolk, experter och forskare. För att underlätta inlärningen finns ett självtest.

– Vi har ett annat sätt att tänka på utbildning än vad man traditionellt gör. Med våra poddar blir kompetensutvecklingen mer kontinuerlig och lättare att omsätta direkt i det dagliga arbetet. Personalen motiveras också att ta ett större eget ansvar för sin fortbildning. Genom möjligheten till breda insatser, där även vikarier kan få ta del av ny expertkunskap utan stora omläggningar i schemat, skapas det en väldig kraft i organisationen, säger Anita Nordlund och Caroline Waldenström, grundare av Wacano.

Poddarna, som också går att skräddarsy efter behov, distribueras till användarnas mejl eller via sms. För verksamhetsledare och chefer finns ett administrativt verktyg där det går att följa upp vilka som har tagit del av utbildningen och gjort självtestet.

Europas största mötesplats för verksamhetsutveckling

Till Kvalitetsmässan i Göteborg, som hålls den 14–16 november, har Wacano erbjudits att presentera konceptet. Mässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

– Inom verksamhetsutveckling ligger Wacano i fronten. Men samtidigt som vår produkt är innovativ är den också enkel att ta till sig, även för användare som inte är så vana vid digital teknik. Det bidrar i sin tur till att det digitala självförtroendet inom organisationen höjs. Därmed blir också introduktion av annat e-hälsoarbete effektivare och bättre, säger Anita Nordlund och Caroline Waldenström.

Wacano är ett informations- och utbildningsföretag inom vård och omsorg. Vi har utvecklat en unik metod att med modern pedagogik använda poddar (ljudfiler) och självtester för kompetensutveckling, introduktioner och vidareutbildning för anställda inom vården. Poddarna nås via dator, telefon eller läsplatta. Resultatet av utbildningsinsatsen följs enkelt upp efter varje podd genom statistik från genomförande och tester.

Kvalitetsmässan Öppet forum