Utbildningspoddar för vikarieintroduktion

Köp Vikarielicensen, ett modernt utbildningspaket för vikarier inom vård och omsorg.

Modern och lättillgänglig pedagogik

Utbildningarna förmedlas genom poddar (ljudfiler) som är särskilt framtagna för målgruppen. Personer med stor kunskap intervjuas i ett pedagogiskt samtal av en journalist. Varje utbildning avslutas med ett självrättande test. Podd plus självtest tar cirka 30 minuter att göra. Metoden innebär obegränsade möjligheter att repetera och göra om testen.

Utbildningspaketet är lättillgängligt och nås via internetuppkopplad dator, mobil eller läsplatta.

Vikarielicensens innehåll

Utbildningspaketet består av fyra grundläggande utbildningar.

  • Samtal och bemötande
  • Basala hygienrutiner
  • Lagar och regler
  • Hot och våld i vården
Tydlig uppföljning och dokumentation

Resultatet av utbildningsinsatsen följs enkelt upp genom statistik. Detta ger möjlighet till uppföljning för att säkerställa att varje vikarie har tagit del av grundläggande kunskaper och att dokumentera utbildningsinsatserna i kvalitetssäkringssystem. Tydligt, enkelt och bra både för ansvarig ledning och för den anställde.

Beställ utbildningen

Beställ

Maila info@wacano.se. Ange antalet deltagare samt organisationens namn och kontaktuppgifter.

Leverans

Bestäm när deltagarna ska få tillgång till utbildningen.

Pris

300 kronor + moms per deltagare för tre månaders tillgänglighet. Rabatt vid större antal deltagare.

Mer information

Anita Nordlund, anita.nordlund@wacano.se, tel: 0708 35 85 02
Caroline Waldenström, caroline.waldenstrom@wacano.se, tel: 0708 87 82 97