Äldrecentrum

Denna poddutbildning är framtagen i samarbete mellan Wacano och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning. Stiftelsens uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Poddutbildningen är en sammanfattning av Äldrecentrums tvådagarsutbildning och kan användas av deltagarna för att repetera de nya kunskaperna. Utbildningen kan också användas som underlag när kunskapen ska förmedlas vidare i organisationen. I podden intervjuas Ingrid Hjalmarson, utredare på Äldrecentrum, av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Ingrid Hjalmarson
Ingrid Hjalmarson, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Syfte

Att bli lyhörd för signaler som kan tyda på att våld förekommer och veta hur man ska agera.

Mål

  • Att kunna se tecken på våld i nära relationer.
  • Att våga fråga om våld i nära relationer.
  • Att veta hur man som vårdgivare ska agera när våld i nära relationer förekommer.

Uppgift

Vårdar du någon som du tror utsätts för våld? Ordna ett ostört samtal där du använder kunskapen från utbildningen för att börja undersöka om våld förekommer.

Alternativt kan du planera ett sådant samtal för framtida behov. Diskutera resultaten med dina kolleger.

Ordförklaring

Latent våld – outtalat våld, potentiellt våld.

Kognitiv förmåga – intellektuell förmåga, förståndsmässig förmåga.

Avlastning – hjälp, lindring.

Läs mer