Upphovsrätt och information

Innehållet på portalen wacano.se är enbart till för utbildnings- och informationsbruk.

Wacano AB tar inte ansvar för om någon skada sker till följd av felaktig användning av den information som finns i portalen.

Allt material på dessa sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. De får inte modifieras, publiceras, säljas vidare eller överlåtas utan skriftligt tillstånd av Wacano AB.

Att länka till wacano.se är tillåtet så länge länken finns i ett sammanhang som inte strider mot god publicistisk sed.