Wacanos tjänster

Wacanos koncept är att förmedla kompetensutveckling, information och instruktion via pedagogiskt uppbyggda poddar, smidig digital distribution och kvalitetssäkrande uppföljning.

Vi jobbar med en unik metod att med modern pedagogik använda poddar (ljudfiler) och självtester för effektiv inlärning. För till exempel vård och omsorg kan det gälla kompetensutveckling av anställda, information till patienter och anhöriga, information till nya medarbetare, instruktioner av medicinskteknisk apparatur eller som komplement till kurslitteratur. Poddarna nås via dator, telefon eller läsplatta.

 • Poddar i abonnemang

  Ett abonnemang omfattar utbildningspaket av poddar som regelbundet skickas ut. Vidare ingår fyra poddar med grundläggande kunskap, självtester och statistik på lyssnandet. Använd webben eller ert intranät för att göra kunskapen tillgänglig och oberoende av tid och rum.

  Exempel på innehåll: Utbildningspoddar med angelägna ämnen för specifikt verksamhetsområde, t.ex. äldreomsorg.

 • Poddar för vikarier

  Vikarielicensen, ett utbildningspaket inom hälsa, vård och omsorg som ger introduktion till grundläggande kunskap inom ämnesområdet.

  Exempel på innehåll: Podd om bemötande med självtest och uppföljning av vilka som lyssnat.

 • Poddar och tester för utbildning av personal

  Kompetensutveckling via regelbundna poddar med självtester och uppföljning genom statistik till personal inom hälsa, vård och omsorg.

  Exempel på innehåll: Utbildningspaket kring de nya föreskrifterna om basala hygienrutiner. Poddarna följs av en självtest för att visa att man har lärt sig det nya.

 • Poddar som anpassas till er unika verksamhet

  Presentation av er egen verksamhet till nyanställd personal och vikarier.

  Exempel på innehåll: Podd och självtest om arbetsplatsens värdegrund.

 • Poddar som komplement till kurslitteratur

  Använd Wacanos material i vårdutbildningar.

  Exempel: Komplement och fördjupning till kurslitteratur.

  Exempel på innehåll: Podd om måltid för demenssjuka med självtest, för elever som läser om demens i sin undersköterskeutbildning.

 • Poddar för information och instruktion

  Förmedla instruktioner till patienter, anhöriga och personal på ett tydligt och effektivt sätt både genom poddar och filmer.

  Exempel på innehåll: Podd om att träna balansen hos äldre.

 • Poddar på olika språk

  Poddarna kan översättas till olika språk.

  Exempel: Dokumentationsutbildning

  Exempel på innehåll: Fraser och ord som används ofta vid social dokumentation inom vård och omsorg.

Välkommen att kontakta oss

Kontakta oss för information om våra tjänster info@wacano.se.

Du kan även kontakta:
Anita Nordlund, anita.nordlund@wacano.se, tel: 0708 35 85 02
Caroline Waldenström, caroline.waldenstrom@wacano.se, tel: 0708 87 82 97