Samarbetsavtal Wacano och Svenska Vård

Svenska Vård och Wacano har tecknat sam­arbets­avtal som ger medlem­marna i Svenska Vård möjlig­het att till ett rabat­terat pris få köpa enstaka utbild­nings­poddar och även teckna abon­nemang av utbild­nings­paket med poddar.

Svenska Vård

Svenska Vård har cirka 150 medlemsföretag inom vård, omsorg och behandling. Förbundsdirektör Dan Nilsson ser samarbetet med Wacano som en möjlighet för medlemmarna att få ny kunskap och information på ett lättillgängligt sätt.

Lyssna och lär med utbildningspoddar

Wacano använder modern pedagogik med poddar (ljudfiler) och självtester för kompetensutveckling. Podd plus självtest tar cirka 30 minuter att göra. Använd internetuppkopplad dator, läsplatta eller mobil.

Tydlig uppföljning och dokumentation

Resultatet av utbildningsinsatsen följs enkelt upp genom statistik som ger möjlighet till dokumentation i kvalitetssäkringssystem.

Innehållet i poddarna

Faktaunderlaget i respektive podd tas fram i samarbete med branschfolk.

Abonnera för kontinuerlig kompetensutveckling

Ett abonnemang ger tillgång till utbildningspaket med poddar, information, självtest och statistik. Poddarna skickas regelbundet ut, tio poddar per år. Dessutom ingår fyra grundläggande poddar som alltid är tillgängliga.

Nya medarbetare kan överta abonnemang från medarbetare som slutat.

Välj verksamhetsspecifikt abonnemang av poddar:

  • Årsabonnemang för äldreomsorgen
  • Årsabonnemang för verksamhet inom funktionshinder

Pris: 1 200 kronor + moms per deltagare och år. Svenska Vårds medlemmar erbjuds 25 % rabatt 2016.

Beställ: Maila info@wacano.se. Ange vilket abonnemang beställningen gäller, antalet medarbetare i utbildningen samt organisationens namn och kontaktuppgifter. För rabatt, ange att ni är medlem i Svenska Vård.

Köp enskild podd om nya Basala hygienrutiner

1 januari 2016 kom en ny föreskrift från Socialstyrelsen som innebär att samma hygienregler gäller vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Köp utbildningspodden för kunskap om föreskriften. Podden med självtest distribueras till medarbetarna och är tillgänglig för repetition under två månader.

Pris: 200 kronor + moms per deltagare. Svenska Vårds medlemmar erbjuds 25 % rabatt 2016.

Beställ: Maila info@wacano.se. Ange i mailet “basala hygienrutiner”, antalet medarbetare i utbildningen samt organisationens namn och kontaktuppgifter. För rabatt, ange att ni är medlem i Svenska Vård.

Mer information

Maila info@wacano.se.

Ring Caroline Waldenström 0708 87 82 97
eller Anita Nordlund 0708 35 85 02.