Gladje med ny tandprotes
Glädje med ny tandprotes.
Fore behandling av tandlos
Före behandling av tandlös.

Tandläkaren Anna Rahm har under fyra perioder arbetat som volontär tandläkare på Mutomo hospital i Kenya genom Rotarys Läkarbank. Här berättar hon om tillvaron som ensam tandläkare på en klinik med små resurser. Det händer att man ställs inför etiska dilemman när patienter behöver behandling som ligger i utkanten av ens kompetensområde. Det blir en träning i självständighet och egna beslut. Samtidigt får man enormt mycket tillbaka, både som yrkesperson och människa, berättar Anna Rahm.

 
Tandlakare Anna Rahm i byn Mutomo
Tandläkare Anna Rahm i byn Mutomo.

Genom podden och bidrag stöttar Wacano och Anna tandläkarverksamheten vid Mutomo hospital i Kenya.

I podden intervjuas tandläkare Anna Rahm av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Läs mer

Rotarys Läkarbank

 

Fler bilder från Annas arbete i Mutomo

Tandprotes
Tandlakare Anna Rahm undersoker skolbarn
Tandläkare Anna Rahm undersöker skolbarn.