Mikael Karlberg
Mikael Karlberg.

Många som söker sig till vården har problem med yrsel. Särskilt vanligt är det bland kvinnor. Yrsel är ingen sjukdom utan beskrivs av läkare som ett symptom, som kan kallas fram av sjukdom eller andra störningar i kroppen.

Kunskapen om yrsel har ökat bland läkare och behandlingen utvecklats. På flera håll i landet finns yrselcenter med särskilt kunnande. En som har yrsel som specialintresse är Mikael Karlberg, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Han har forskat kring yrsel och under flera decennier intresserat sig för diagnostik och behandling av yrsel och balansrubbningar.

I podden intervjuas Mikael Karlberg (http://www.lu.se/lucat/user/onh-mka), specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och överläkare på Skånes universitetssjukhus av frilansjournalisten Clara Osvald.

Yrsel

Läs mer