Staffan Lindblad
Professor Staffan Lindblad.

“När jag åkte hem från landet i söndags beställde jag en torktumlare på nätet via mobilen. Lika enkelt ska det vara att boka ett läkarbesök”, säger professorn i informatik, Staffan Lindblad. Vi är inte riktigt där än, men vi närmar oss.

I det program för e-hälsa som Staffan Lindblad arbetar med inom Stockholms läns landsting har man utvecklat tjänster som redan är i drift. Till exempel symptomkollen ontilederna.nu där man får en indikation på om man bör söka hjälp, och snart kommer även ontiryggen.nu.

Det finns idag helt andra verktyg för att fånga upp människor tidigt i sjukdomen och ge dem rätt behandling. Normalt träffar en patient sin läkare en eller två gånger om året då provtagningar och olika mätningar kan göras. Men med den nya tekniken kan hälsodata mätas kontinuerligt. Något som borde vara ovärderlig information för hälso- och sjukvården, men kapaciteten för att hantera informationen finns ännu inte.

Det finns ingen beredskap att ta hand om dessa data i vården eftersom vården inte har frågat efter dem. Och då vet de inte hur de ska hantera dem. Dessutom saknas utvärdering av många appar även om de verkar bra, berättar Staffan Lindblad.

I podden intervjuas Staffan Lindblad, professor LIME, Karolinska Institutet och överläkare reumatologi, chef QRC, kvalitetsregistercentrum Stockholm av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Läs mer