Andreas Stomby
Andreas Stomby.

Många vet nog att övervikt och fetma ökar risken att drabbas av typ 2-diabetes. Men nu visar forskningen också på risken att drabbas av demenssjukdomar.

Kortisol är ett stresshormon som produceras i binjurarna. Fetma och framför allt typ 2-diabetes är kopplat till en ökad kortisolproduktion. Förhöjda kortisolnivåer orsaka försämrat minne samt förändrad hjärnstruktur i två områden som är mycket viktiga för minnesfunktion – de främre delarna av hjärnan (prefrontalcortex) samt en del mitt i hjärnan kallad hippocampus.

I podden intervjuas Andreas Stomby, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, om sin avhandling av frilansjournalisten Madeleine Nilsson.

Läs mer