Erik Ingelsson
Professor Erik Ingelsson.

Ett internationellt forskarlag har identifierat 89 nya genregioner med koppling till fetma. Flera funktioner i centrala nervsystemet visas ha en viktig roll i utvecklingen av fetma, liksom omsättningen av fettväv och insulin.

Det är tidigare känt att ärftliga faktorer påverkar uppkomsten av fetma. Genom omfattande genetiska studier på 340 000 personer har forskare lyckats identifiera 89 nya regioner med gener som ökar risken för fetma eller förändrad kroppssammansättning.

– Den här kunskapen är viktig eftersom den ökar den biologiska förståelsen av utvecklingen av fetma och dess konsekvenser. På sikt kan våra fynd leda till nya sätt att förhindra och behandla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som utgör vår tids största globala folkhälsoproblem, säger professor Erik Ingelsson vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Science for Life Laboratory, Uppsala universitet, som är en av forskarna som har lett studierna.

I podden intervjuas han av frilansjournalisten Madeleine Nilsson.

Läs mer