Helena Larsson
Med.dr, leg. fysioterapeut Helena Larsson.

I flera år har forskning pågått inom Försvarsmakten och på Karolinska Institutet om hur man förbereder soldater inför den miljö de ska verka i. Inte sällan är det tuffa yttre omständigheter som under den pågående insatsen i Mali. Det handlar bland annat om att upptäcka varje individs eventuella svagheter och träna upp dem, men det finns också ett fokus på personliga styrkor och hur man optimerar varje soldats förmåga.

Fysioterapeuten och forskaren Helena Larsson inom Försvarsmakten och på Karolinska Institutet arbetar med att utveckla modeller som är anpassade efter person, situation och yrkesroll. Men den här metodiken behöver inte stanna inom Försvarsmakten. Helena Larsson berättar om hur den kan implementeras i det civila samhället för skapa friskare arbetsplatser och i förlängningen minska antalet sjukskrivningar.

x-default
Löpning som en del av de fysiska testerna. Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten.

“NATO är intresserat av vår forskning och hört av sig, men ännu inte Försäkringskassan. De kanske inte riktigt känner till våra modeller och vår forskning”, säger Helena Larsson.

Wacano har träffat henne på KI i Huddinge.

I podden intervjuas Helena Larsson, med.dr, leg. fysioterapeut, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, www.ki.se/nvs, och Försvarsmakten, försvarsmedicin, av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Läs mer