Britt-Marie 'sängcyklar' under dialys, fotograf Ingvor Farinotte
Britt-Marie “sängcyklar” under dialys, fotograf Ingvor Farinotte.

På Roslagsdialysen i Norrtälje cyklar merparten av patienterna under tiden de är i dialys. Effekterna är väldigt positiva och patienternas livskvalitet ökar på många sätt.

– En av patienterna har kunnat lämna sin rullator och börjat åka buss istället för sjukresa till och från dialysen tack vare cykelprojektet, säger Magdalena Ivarsson, chefssjuksköterska på Roslagsdialysen.

Upplevd fysisk och psykisk hälsa för personer i dialys är starkt kopplat till den upplevda fysiska funktionen. Särskilt är det den stora gruppen äldre personer över 65 år som får en kraftigt försämrad livskvalitet när de förlorar sin fysiska funktion.

– En stor del av patientens tid går åt till dialys, återhämtning och transport till och från dialysen. Därför var det av stort värde att kunna utnyttja dialystiden till fysisk aktivitet, säger Anna Bond, biträdande chefssjuksköterska och en av initiativtagarna på Roslagsdialysen.

Projektet startade 2016

– Vi granskade riktlinjer, vetenskapliga artiklar och fick erfarenheter från cykling i en mindre pilotgrupp och därefter påbörjade vi projektet som pågick i 12 veckor. Högst 30 minuters sängcykling under dialysens första två timmar var “reglerna”, berättar Helena Crona, som är sjuksköterska, medicine magister och ansvarig för projektets genomförande och utvärdering.

Oftast tar det runt tre månader att få en ny vana. I regel krävs också tre månaders kontinuerlig träning för att den ökade fysiska aktiviteten skall få märkbar effekt. 17 patienter på Roslagsdialysen tackade ja till att ingå i projektet varav 11 personer fullföljde. Att patienter inte kunde fullfölja berodde dels på att man slutade på Roslagsdialysen, dels på att patienten var så sjuk att deltagande omöjliggjordes. Av de 11 som fullföljde var den yngsta 45 år, den äldsta 84 och snittåldern var 69 år.

– Sängcykling är en riskfri träningsform som passar de flesta patienter och inte kräver några extra personalresurser, informerar Anna Bond.

Fantastiska resultat

Utvärderingen av projektet visade att många patienter upplevde positiva effekter av cyklingen, t.ex. att benstyrka, balans och kondition ökade. Det blev även lättare att gå i trappor och att klara av hushållssysslorna i hemmet, till exempel att dammsuga. Patienterna noterade också att blodtrycket påverkades positivt och att det kändes som att cirkulationen i ben och fötter blev bättre.

– Fysisk aktivitet är viktigt för våra patienter. Forskning visar att det är när den fysiska funktionen sviktar som de äldre patienterna börjar ifrågasätta ett liv med dialys. Därför är det viktigt att projektet fortsätter och gärna att det sprids till andra dialysmottagningar, säger Anna och Magdalena håller med;

– Vi ville förändra arbetssättet på enheten och göra sängcykling till en naturlig del av behandlingen. Nu när vi ser vilka fina resultat det ger blir vi stimulerade att gå vidare med det här arbetssättet, avslutar hon.

Roslagsdialysen är en del av Njurkliniken på Danderyds sjukhus.

Kommentarer från patienterna

 • “Det är bra att man får röra på sig. Tiden går fortare och det känns bra på alla sätt.”
 • “Jag är stolt över mig själv som cyklar.”
 • “Tiden går lite fortare, den första timmen försvinner snabbt. Jag cyklar först sedan dricker jag kaffe.”
 • “Jag får igång cirkulationen i fötter och ben, vilket känns väldigt bra.”
 • “Det är bra för mitt blodtryck. Man känner sig piggare.”
 • “Det är bra att bli tillsagd, annars glömmer man. Jag mår bra av att cykla och kan gå lättare i trappor nu.”
 • “Jag går mycket bättre nu och orkar mer hemma, t.ex. stryker jag tvätten utan problem.”
 • “Det är bra att någon pushar på och påminner. Jag har trampat innan dialys och det känns bra för cirkulationen.”

Korta fakta

 • Enligt studier tar det ca 3 månader att förändra en vana
 • Rimlig nivå är att cykla tre gånger per vecka, 30 minuter per gång
 • Cyklingen ska genomföras i början av dialysen, då patienten är som starkast

Njurkliniken, Danderyds sjukhus