Balansträning.

Varje år dör omkring 1 600 personer i Sverige till följd av fallolyckor. Det är sex gånger fler än dödsfallen i trafiken. Men även om ett fall inte slutar så illa får det ofta stora konsekvenser för den som drabbas. Rädslan för att falla startar en ond spiral där man kan bli stillasittande vilket i sig försämrar fysiken och i förlängningen livskvalitén.

Agneta Ståhle
Prof. Agneta Ståhle.

Därför är balansträning viktigt när man börjar komma upp i åren. Dels för att bli bättre på att parera situationer, dels för att känna mod att fortsätta vara aktiv. Professorn i sjukgymnastik Agneta Ståhle forskar om effekten av balansträning och har utvecklat ett program för vardagsträning. Nu hoppas hon att forskningen ska resultera i metoder som sprids i samhället, på samma sätt som det gjorts inom till exempel hjärt- och lungräddning.

I podden intervjuar av frilansjournalisten Tomas Johansson professorn Agneta Ståhle, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska institutet.

 

Läs mer