Elitidrottare är bland annat löpare, cyklister och längdskidåkare, och har bäst kondition i världen. Mikael Mattsson, medicine doktor i medicinsk vetenskap och träningsfysiolog, leder ett forskningsprojekt vid Stanforduniversitetet som undersöker elitidrottares gener. Syftet är att hitta de genvarianter som kan bidra till hälsa och i förlängningen finna mediciner som minskar risken för ohälsa och sjukdomar.

MikaelMattsson_webb
Mikael Mattsson. Foto: Linus Hallgren.

Forskningen genomförs i Euan Ashleys laboratorium där hans grupp sedan länge har studerat personer med hjärtsvikt och sett att vissa genmutationer kan ha orsakat deras hjärtan att sluta fungera. Mikael Mattsson har forskat om hur elitidrottare kan vara på topprestation under flera timmar åt gången och hur deras hjärtan klarar av prestationen. Denna kombination av forskarkompetenser bidrog till att forskarna kunde se att hjärtsviktspatienter hade vissa genetiska mutationer som gjorde dem sjuka och att idrottare kan ha vissa genetiska mutationer som håller dem friska.

– Vi vill hitta de gener som kan bidra till att människor blir och förblir friska. Det kan även vara möjligt att hitta läkemedel baserade på dessa genetiska mutationer, säger Mikael Mattsson.

Till forskningsprojektet kommer flera tusen elitidrottare att rekryteras. Urvalet baseras på exceptionellt hög kondition, mätt som VO2Max. Män behöver VO2Max på mer än 75 milliliter per kilo per minut och kvinnor VO2 Max högre än 63 milliliter per kilo per kilo. För att bättre förstå dessa siffror har friska otränade män och kvinnor VO2 Max nivåer kring 37 respektive 30 milliliter per kilo per kilo.

Forskarna har precis börjat analysera genuppsättning hos första omgången av idrottare och har ännu inte några säkra resultat, men de är övertygade om att deras strategi kan bidra till att förändra sättet på hur vi ser på hälsa och sjukdom.