Amning

“Amning är ett känsligt område. En del känner sig misslyckade som mödrar när amningen inte fungerar, men amning och moderskap behöver inte alls höra ihop. Vården måste bli bättre på att stödja dessa mammor”, säger Sofia Zwedberg, filosofie doktor i vårdpedagogik.

Samtidigt visar forskningen på en rad fördelar med amning som Sofia Zwedberg berättar om när Wacano träffar henne på Karolinska Institutet i Solna. Och är det verkligen sant att barn som ammas blir mer intelligenta?

Sofia Zwedberg
Sofia Zwedberg.

I podden intervjuas Sofia Zwedberg, filosofie doktor vårdpedagogik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet av frilansjournalisten Tomas Johansson.

Läs mer