Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet.

Uppdraget är att öka kunskapen om äldre personers levnadsvillkor, hälsa och ohälsa, vård och omsorgsbehov. Äldrecentrum gör analyser och tar fram beslutsunderlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov och samhällets förmåga att möta dessa.

En annan viktig del i Äldrecentrums uppdrag är att skapa förutsättningar för att kunskap ska bli använd. Det görs genom forskningscirklar, nätverk och utbildningar för chefer och personal inom vård och omsorg.

På Äldrecentrum arbetar forskare inom medicin, psykologi, sociologi och socialt arbete och utredare samt utvecklingsledare med lång erfarenhet inom äldreområdet. Äldrecentrum har också ett nära samarbete med KI och SU.

Sedan starten 1986 har Äldrecentrum arbetat med uppdrag från huvudmännen (Stockholms stad och Stockholms läns Landsting), Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Äldrecentrum leds av en styrelse som utses av landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige i Stockholms stad samt vård- och omsorgsberedningen i Kommunförbundet Stockholms län. Det finns även ett FoU-råd med chefstjänstemän från huvudmännen och representanter från PRO och SPF.

Äldrecentrum och Wacano

Wacanos abonnemang för äldreomsorgen ger personalen kontinuerlig kompetensutveckling genom ett utbildningspaket av poddar (ljudfiler) som regelbundet skickas ut till medarbetarna.

Britten Askerstad, utvecklingsledare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum intervjuas i en av av Wacanos utbildningspoddar. Britten berättar för Wacanos journalist, Tomas Johansson, om vård i livets slutskede och hur viktig denna kunskap är för personal inom äldreomsorgen.

Lyssna på Brittens introduktion till utbildningspodden:

 Prov­lyssna (2:37)