Abonnemang för kontinuerlig kompetensutveckling

Köp ett Abonnemang, ett modernt utbildningspaket för personal inom vård och omsorg.

Modern och lättillgänglig pedagogik

Utbildningarna förmedlas genom poddar (ljudfiler) som är särskilt framtagna för målgruppen. Personer med stor kunskap intervjuas i ett pedagogiskt samtal av en journalist. Varje utbildning avslutas med ett självrättande test. Podd plus självtest tar cirka 30 minuter att göra. Metoden innebär obegränsade möjligheter att repetera och göra om testen.

Utbildningspaketet är lättillgängligt och nås via internetuppkopplad dator, mobil eller läsplatta.

Abonnera för kontinuerlig kompetensutveckling

Ett abonnemang ger tillgång till utbildningspaket med poddar, information, självtest och statistik. Poddarna skickas regelbundet ut, tio poddar per år och är tillgängliga under 4 veckor. Dessutom ingår fyra poddar, med grundläggande kunskap, som alltid är tillgängliga.

Nya medarbetare kan överta abonnemang från medarbetare som slutat.

Fakta i utbildningspoddarna

Wacano har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning för vårdsektorn. Vi för en kontinuerlig dialog med branschen för att producera poddar som motsvarar aktuella behov inom yrkesområdet. Poddarna utvecklas genom medverkan av forskare och kunnig vårdpersonal som i poddarna intervjuas av erfarna journalister.

Reflektion och utbyte

Den nya kunskapen kommer alla inom målgruppen på arbetsplatsen tillgodo under samma period. Ömsesidigt utbyte, diskussion vid APT och reflektion leder till en lärande organisation.

Tydlig uppföljning och dokumentation

Resultatet av utbildningsinsatsen följs enkelt upp genom statistik. Detta ger möjlighet till uppföljning och att dokumentera utbildningsinsatserna i kvalitetssäkringssystem. Tydligt, enkelt och bra både för ansvarig ledning och för den anställde.